Velkommen til Danish Helicopter Association

Navnet er Danish Helicopter Association, forkortet DHA.

DHA:

•Er en paraply organisation for alle helikopter operatører i Danmark, på Grønland og Færøerne.


•Er medlem af EHA – European Helicopter Association


•Afholder ordinær generalforsamling hvert år i april måned.


DHA´s hjemsted er Esbjerg Kommune, Danish Helicopter Association, Esbjerg Lufthavn, 6705 Esjerg Ø, Danmark.