Velkommen til Danish Helicopter Association

  • En paraply organisation for alle helikopter operatører i Danmark, i Grønland og på Færøerne.
  • Medlem af EHA – European Helicopter Association
  • Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april måned.
  • Formand for DHA er John Nielsen, DanCopter A/S
Navnet er Danish Helicopter Association, forkortet DHA.

DHA´s hjemsted er Esbjerg Kommune, Danish Helicopter Association, Esbjerg Lufthavn, 6705 Esbjerg Ø, Danmark.

Det er DHA´s formål at fremme kommerciel og privat benyttelse af helikoptere i Danmark, på Grønland og Færøerne til såvel personbefordring som andre opgaver, hvor helikopterens enestående egenskaber kan udnyttes. Det er endvidere DHA´s formål, i det omfang bestyrelsen finder det formålstjenstligt, at medvirke i varetagelsen af medlemmernes fælles interesser overfor myndigheder og organisationer m.fl. samt at formidle kontakt mellem disse og DHA´s medlemmer.

DHA repræsenterer Danmark i The European Helicopter Association (EHA).