Formål


Det er DHA´s formål at fremme kommerciel og privat benyttelse af helikoptere i Danmark, på Grønland og Færøerne til såvel personbefordring som andre opgaver, hvor helikopterens enestående egenskaber kan udnyttes. Det er endvidere DHA´s formål, i det omfang bestyrelsen finder det formålstjenstligt, at medvirke i varetagelsen af medlemmernes fælles interesser overfor myndigheder og organisationer m.fl. samt at formidle kontakt mellem disse og DHA´s medlemmer.

DHA repræsenterer Danmark i The European Helicopter Association (EHA).